Wiedza

Narzędzie coaching

Mimo że słowo coaching brzmi trochę obco, jest to skuteczne narzędzie wspierania rozwoju indywidualnego oraz grupowego stosowana w naszym kraju od dość dawna. Zazwyczaj coaching dotyczy aktywności zawodowej, ale jego temat może być praktycznie dowolny. Oprócz biznesu i rozwoju kariery, sesje  bywają związane na przykład z wyznaczeniem sobie osobistych celów  czy relacjami interpersonalnymi.  Zadaniem coachingu jest pomoc w skutecznym stawianiu sobie konkretnych celów i ich późniejszego osiągania. Umożliwia to podejmowanie w przyszłości trafniejszych decyzji i pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych umiejętności. Pomaga też wykonywać różne stawiane nam życiowe i zawodowe zadania  w możliwe najskuteczniejszy sposób.

Kto z tego korzysta?

Bardzo wiele osób z pozornie niezwiązanych ze sobą branż czerpie korzyści z wiedzy związanej z coachingiem. Są to m.in. osoby, którzy już pracują w zawodzie lub dopiero zamierzają wprowadzić swoje usługi na rynek. W tym gronie znajdują się również pracownicy przedsiębiorstw, którzy organizują szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne i w nich uczestniczą. Z coachingu korzystają również menedżerowie i dyrektorzy różnego szczebla, którzy chcą uzyskać lepsze efekty swoich działań wykorzystując te skuteczne narzędzie  do  rozwoju swoich współpracowników, a co za tym idzie, rozwoju swojej  firmy. Tak naprawdę nie ma ograniczeń dotyczących tego, kto może lub powinien skorzystać z pomocy wykwalifikowanego coacha.